Førskole

    Start parat - til skole
    Det er vigtigt, at barnet er rustet til at starte i skole både fagligt, sprogligt, personligt og socialt. Vi arbejder derfor med pædagogisk progression, hvor der igennem barnets vuggestue/børnehave liv stilles krav, der udfordrer og støtter børnene i forhold til deres udvikling.

    I Danmark har vi en lang tradition for at tænke at udgangspunktet for pædagogisk praksis i daginstitution, er at børn lærer gennem leg, og at decideret skolearbejde i børnehaven ikke ruster børnene bedre til skole (Dion Sommer). Tværtimod viser nyere forskning, at børnene i højere grad rustes til skole, hvis de kan fordybe og koncentrere sig samt, hvis de har udviklet selvstændighed og selvhjulpenhed, så de kan klare sig personligt og socialt. Derudover planlægges det pædagogiske arbejde, så børnene udvikler kompetencer som at klippe, skrive/genkende sit navn, gøre tingene færdig, kunne pakke sin taske mm.

    Samarbejdet mellem forældre og det pædagogiske personale er meget vigtigt i forhold til at understøtte barnets udvikling også i forhold til at blive klar til skole.

    Se vores førskolepolitik