ICDP - Relationspædagogik

  ICDP – en relationspædagogik

  Det betyder International Childhood Development Program og er skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide.
  Den bygger på, at vi bliver til i samspil med andre – vi kan først skabe os selv ved at blive skabt – og det vil sige at blive mødt og anerkendt af en anden. Børn lever op til vores forventninger, både de positive og de negative, så den voksne må være ansvarlig for relationen ved at vise omsorg for barnet og være anerkendende og støttende.

  ICDP har 8 samspilstemaer:

  Den følelsesmæssige dialog
  • vis glæde for barnet
  • se barnets initiativ – juster dig
  • inviter til samtale – lyt og svar
  • giv barnet anerkendelse

  Den meningsskabende dialog
  • fang barnets opmærksomhed
  • fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme
  • forbind barnets oplevelser – uddyb og forklar

  Den guidende/vejledende dialog
  • fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin

  ICDP er en integreret del af det inkluderende perspektiv, hvor det er den voksnes ansvar at skabe gode relationer til børnene, så børnene føler sig anerkendt og tryg. Når barnet trives har det bedre muligheder for at indgå i samspil med de andre børn, og læringsfællesskaber.