Mobbepolitik

  Børnenes samspil i børnegruppen

  Det er vigtigt at være opmærksom på børnenes trivsel og samspil med hinanden i børnegruppen. Børn spejler sig i hinanden og prøver sig selv og andre af for at lære, hvornår de møder grænser, og hvordan de så skal forholde sig til det. Det er en naturlig del af børns udvikling for at lære personlige og sociale kompetencer, så de lærer at begå sig i sociale sammenhænge.

  Vi kan ikke beskytte børn mod alt, og de vil i deres børnehaveliv opleve at blive drillet. Det er de voksne omkring barnet, pædagoger og forældre, der skal støtte børnene i, og give dem redskaber til at håndtere det, og samtidig være en konstruktiv rollemodel.

  Vi accepterer ikke drilleri, og tager det op sammen med børnene for at stoppe det. Det kan dreje sig om små drillerier, som tages op her og nu. Hvis vi oplever at der er behov for det, arbejder vi pædagogisk med det sammen med hele gruppen. Det kan være via samtaler, massage, teater, bøger eller andet.

  Vi tager det altid alvorligt, når et barn giver udtryk for at blive drillet. Vi går i dialog med forældrene, hvis vi vurderer det har betydning for barnets udvikling. Det er ligeledes vigtigt, at I som forældre henvender sig til os, hvis I oplever noget uhensigtsmæssigt.

  Skulle mobning forekomme, vil det blive stoppet, og taget hånd om, da det kan have alvorlige konsekvenser for børnenes udvikling.

  Vi har udarbejdet en mobbepolitik med en handleplan.