Børnehaven i Jerlev

  Jerlev Børnehave startede som en naturbørnehave i nogle skurvogne i 1993. I 2002 blev der bygget en permanent børnehave samme sted med plads til ca 43 børn. Der blev børnehaven også til en almindelig børnehave, men med stor fokus på naturen.
  I 2011 blev Jerlev Børnehave lagt sammen med Ødsted Børnehave. En institution, men i 2 huse med fælles ledelse.  Der er mellem 35 og 40 børn i børnehaven + vores minigruppe der er normeret til 6 børn. Antallet af børn svinger i forhold til antallet af børn vi sender i skole.

  Børnene er fordelt på 2 aldersopdelte grupper.
  Latterfuglene med de 3-årige og de yngste 4-årige
  Grinebiderne med de ældste 4-årige og de 5-årige.
  Og så er der vores Minigruppen normeret til 6 børn
  Der er tilknyttet mindst 2 voksne til hver gruppe.

  Hvert barn har en kontaktpædagog, der som udgangspunkt viser det nye barn og forældre rundt i børnehaven når barnet starter. Det er også kontaktpædagogen, der har overblik over jeres barns udvikling og dagligdag i børnehaven. Det vil også være kontaktpædagogen, der holder forældresamtaler. Al personale kan naturligvis kontaktes, hvis der er spørgsmål i hverdagen.

  Det er kendetegnende for alle grupperne, at der arbejdes ud fra sammen mål og værdier i forhold til de pædagogiske læreplaner, inklusion og læring i børnefællesskaber.

  Med mindre det vejrmæssigt ikke er forsvarligt, er alle normalt ude på legepladsen over middag hver dag. Har barnet brug for at sove til middag, tages hensyn til deres behov for frisk luft, og der planlægges aktiviteter på legepladsen om formiddagen.

  Overgange i børnenes liv:
  Børnehaven samarbejder med dagplejerne i Jerlev og Ødsted, og de er altid velkommen hos os både inde og ude på legepladsen. I forbindelse med at et barn fra dagplejen skal starte i børnehave besøger dagplejemor og barnet børnehaven flere gange hvis det er muligt.

  I institutionens førskolepolitik har vi beskrevet vores samarbejde med Ødsted skole. De kommende skolebørn fra Jerlev og Ødsted mødes og deltager i fælles aktiviteter. Dette er startet som et pædagogisk arbejde med at skabe gode overgange fra børnehave til skole – og ud fra tanken om at kendskab er forudsætning for venskab.
  Børnene besøger flere gange skole inden skolestart. Skolen besøger os, og vi inviteres til forestillinger og aktiviteter på skolen og i sfoen.
  Hvert år inden det første hold børn skal starte i skole arrangeres en fest med overnatning i børnehaven for alle de børn, der skal starte i skole i løbet af året.