Forældresamarbejde

  Børnenes trivsel er meget afhængig af vores indbyrdes samarbejde, og vi er derfor altid åbne for en snak i hverdagen om, hvordan Jeres barn har haft det i løbet af dagen.

  Hvis I har spørgsmål, kritik eller undrer Jer over noget, vil vi meget gerne have, at I henvender Jer til os. Det er meget vigtigt for os, at vi får det vendt, og vi er åbne for at lære af kritik. Desuden skal I ikke gå og bekymre Jer i forhold til Jeres barn - det kan børnene mærke, og det kan skabe utryghed.

  Vi tilbyder en opstarts samtale efter 3-6 måneder, og igen i forbindelse med skolestart.
  I er altid velkomne til at bede om en samtale, hvis I har behov for det, og vi vil ligeledes tage fat i Jer efter behov.

  For børnenes skyld er det vigtigt, at børnehaven bliver informeret om væsentlige ændringer i familiens liv, som skilsmisse, død, sygdom mm. På den måde får vi forståelse for barnets eventuelle reaktioner, og kan vise ekstra opmærksomhed og omsorg for barnet.

  Vi behandler naturligvis Jeres informationer med fortrolighed.