Inklusion i fællesskaber

  Inklusion i fællesskaber
  I Ødsted-Jerlev arbejder vi ud fra et inkluderende perspektiv, med henblik på at alle børn skal opleve sig som en betydningsfuld del af forskellige fællesskaber. Det er vigtigt at have mindst 1 legekammerat, og det er pædagogernes ansvar og opgave at skabe muligheder for børnene til at få øje på hinanden via aktiviteter i forskellige læringsgrupper.

  Se Inklusion i fællesskaber

  Forældrenes rolle i social inklusion
  Det er ligeledes vigtigt at forældrene ser sig som en del af dette fællesskab og bidrager til det bl.a. ved at støtte barnet positivt i konflikthåndtering.

  Se Forældrenes rolle i social inklusion