Pædagogiske læreplaner

  Lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev indført august 2004.
  Udgangspunktet for arbejdet med læring og pædagogiske læreplaner er endvidere lovgrundlaget i serviceloven.

  Det pædagogiske arbejde blev ændret i takt med indførelsen af Pædagogiske Læreplaner. Der stilles i højere grad krav om øget skriftlighed i form af dokumentation og didaktiske overvejelser over den pædagogiske praksis. 

  Personalet i Ødsted-Jerlev har udarbejdet pædagogiske læreplaner for de 6 lovbestemte temaer. Forældrebestyrelsen har godkendt de pædagogiske læreplaner, og de evalueres af personalet og forældrebestyrelsen hvert år.

  Vi ser arbejdet med pædagogiske læreplaner, som en udviklingsmulighed for børnehavens pædagogiske praksis, og aktiviteterne planlægges, så alle barnets kompetence områder støttes.

  Her kan du læse om de 6 læreplanstemaer for Ødsted-Jerlev

  Børn med særlige behov.

  Målet er at:

  • barnet skal føle sig som en del af fællesskabet
  • barnet får mulighed for at opbygge selvværd på lige fod med andre
  • barnet med særlige behov, får sine specifikke behov for udvikling/læring tilgodeset. Det kan være børn med sprogproblemer, 2-sprogede børn, div. handicaps etc.
  • arbejde forebyggende, så barnet kan blive i eget miljø – børnehave – fritid – familie såfremt det er til gavn for barnets udvikling/læring

  Målet nås ved at:

  • skabe nærværende og indholdsrig kontakt med det individuelle barn
  • pædagogerne er spørgende i.f.t. barnets respekt, interesse, omsorg
  • pædagogen beskriver barnets kompetencer og laver handleplaner
  • de voksne er anvisende i forhold til barnet
  • flytte fokus fra det enkelte barns mangler til det fællesskab barnet indgår i
  • have opmærksomhed ift hvad handleplanen skal føre til for barnets videre læring og udvikling
  • der tages udgangspunkt i barnets virkelighed, kontakt til og relationer med andre

  Dokumentation:

  Der vil være dokumentation for det pædagogiske arbejde forskellige steder i huset. Der bliver f.eks. taget fotos, skrevet på tavlerne og udstillet kreative ting. På denne måde er det muligt for forældre, børn og personale at følge med i børnehavens dagligdag.

  Evaluering:

  Vi evaluerer løbende de pædagogiske læreplaner i samarbejde med forældrebestyrelsen.