Samarbejde med Ødsted skole

  Overgang fra børnehave til skole for Ødsted-Jerlev Børnehus

  Skolen og børnehaven har udarbejdet et årshjul, som beskriver vort samarbejde.

  • Vi holder kvartalsvise ledelsesmøder eller efter behov, hvor vi udveksler information og erfaring ift. hvilke børn, der fungerer sammen ud fra tanken om, at det er vigtigt at starte i skole sammen med en ven. Derudover diskuterer skolen og børnehaven pædagogik, sproglig indsats m.m.

  • Vi laver fælles arrangementer og inviterer bl.a. hinanden og forældre til optrædener, foredrag m.m..

  • Børnehaven og skolen besøger hinanden. De kommende skolebørn har en dag med skoletaske og madpakke sammen med en pædagog, inden de starter i skole.

  • Vi har fælles forældremøde, hvor skolen deltager i børnehaven og fortæller om skolestart, og vi fortæller om, hvordan vi ruster børnene til skole, og hvordan forældrene kan støtte op om det.

  • Vi anvender dialogværktøjet i Hjernen og Hjertet 6 mdr. før skolestart og tilbyder forældrene en samtale efter behov, og aftaler hvordan vi ved fælles hjælp kan støtte barnet i at blive skoleklar.

  • Inden skolestart inviteres forældrene på skolen til en overleveringssamtale, hvor den kommende klasselærer og barnets pædagog deltager, og vigtig information om barnet deles.

  • Ødsted og Jerlev husene samarbejder og mødes med de kommende skolebørn, så de lærer hinanden at kende inden skolestart. Der arrangeres fælles aktiviteter og ture.

  • De ældste børn har en overnatning i børnehaven for at blive rystet godt sammen og få en fælles oplevelse.