Samarbejde med dagplejen

  Samarbejdsaftale mellem Ødsted-Jerlev Børnehus og dagplejen i Jerlev og Ødsted

  Ifølge Vejle kommunes delpolitik ”Det´ for børn”
  Skal alle i dagtilbud arbejde bevidst med overgange i børns liv

  Ødsted-Jerlev Børnehus og dagplejen har derfor opsat følgende mål:

  • Målet er at skabe de bedste betingelser for at barnet og forældrene får så tryg en overgang fra dagpleje til børnehave som muligt

  Dette sker ved at:

  Når et barn har fået plads i børnehaven, tager dagplejen kontakt til børnehaven og aftaler et eller flere besøg, hvor der er mulighed for at barnet kan lege inde og ude, og dermed få kendskab til dels de fysiske rammer dels at møde både voksne og børn i børnehaven.

  Under besøget overleveres efter aftale med forældrene vigtig skriftligt og mundtligt information om barnet og dets behov. Det er primært i forhold til barnets trivsel, udvikling og relationer.

  Er der særlige omstændigheder for et barn, aftales et møde med forældre, børnehave og dagplejen.

  En forudsætning for en god overgang for børn og forældre er, at der er et konstruktivt samarbejde mellem dagplejen og børnehaven, og at dagplejen føler sig velkommen i børnehaven. Ligesom børnehaven kan besøge dagplejen i f.eks. heldagslegestuen.

  For at der er kvalitet i overgangen for barnet og forældrene vægter vi samarbejde, loyalitet og dialog mellem forældre, dagpleje og børnehave. Det er derfor vigtigt at alle parter retter eventuelle spørgsmål og kritik til de rette personer, så der er mulighed for at handle på det.