Værdigrundlag


  • Vi ser barnet som en unik person, der i samspil med omgivelserne udvikler sig og er med til at skabe sin egen hverdag.

  • Vi vil medvirke til at give barnet, en god barndom, ved at gøre vuggestuen og børnehaven til et sted, hvor børn og voksne trives i en tryg atmosfære.

  • I Ødsted-Jerlev Børnehus skal der være et udviklende miljø, der bygger på fællesskab, respekt, leg, natur og inde/udeliv.

  • I Ødsted-Jerlev Børnehus skal der være et lærende miljø, hvor det enkelte barns udvikling tilgodeses med udgangspunkt i fællesskabet.

  • Det enkelte barn har brug for at blive værdsat i kammeratskabsgruppen. Ødsted-Jerlev Børnehus er derfor kendetegnet ved en hverdag med holdninger, normer og værdier, hvor personalet aktivt skaber forudsætninger for at barnet udvikler sociale kompetencer.

  • Vi er en institution hvor dagligdagen byder på udfordringer. Et pædagogisk rum både ude og inde, hvor barnet sanser og bruger sin krop, oplever og begejstres.

  • Vi giver plads til forskellighed og vægter omsorg, tryghed og nærvær for det enkelte barn og dets familie.

  • Vi prioriterer højt at skabe rum for leg, da vi ser legen som barnets vigtigste måde at tilegne sig verden på og fordi børns venskaber opstår i legen.

  • Vores forældresamarbejde er kendetegnet ved, at vi har fokus på barnet samt tillid, åbenhed, fortrolighed, gensidig respekt og forventninger til hinanden.