Jerlev børnehave

I december 1978 blev børnehaven Brumbassen åbnet i Mølkærparken i Ødsted. Efter nogle år var der behov for flere børnehavepladser, og derfor etablerede man Ødsted Naturbørnehave som med tiden blev til Ødsted Børnehus. Senere blev også Jerlev Børnehave en del af Ødsted Børnehus.

Institutionens historie

Ødsted

I starten havde Naturbørnehaven fast base i et lokale i Brunmosehallen, men flyttede hurtigt i det ledige Klubhus på Sønderlund 2. Huset var ikke velegnet til børnehave, men det fungerede, fordi alle børn og voksne var ude på kendte steder hver dag mellem kl. 9.15 og 13.30.

I 2003 blev det vedtaget at de to børnehaver skulle lægges sammen.
Brumbassen blev udvidet og omdøbt til Lærkereden. I april 2005 flyttede Ødsted Naturbørnehave endelig sammen med Brumbassen i den store nye børnehave med en dejlig, stor legeplads.

Det har gennem hele sammenlægningsprocessen været vigtigt for personale og forældrebestyrelse, at få det bedste med fra begge børnehaver mht. værdier, traditioner og den pædagogiske praksis.

1. marts 2009 skiftede vi navn til Ødsted Børnehave

Jerlev

I 1993 blev Jerlev Naturbørnehave oprettet, da der var flere børn i området, end der var institutionspladser til. Naturbørnehaven blev oprettet som en flytbar institution med 2 skurvogne og en pavillon.

Da der senere blev grobund for en fast institution i området, blev den nuværende institution bygget i foråret 2002 med plads til 43 børn, og Jerlev Naturbørnehave blev til Jerlev Børnehave.

I 2005 valgte man at flytte en minigruppe til Jerlev med plads til 6 børn.

Herefter

1 juni 2011 valgte man at sammenlægge Ødsted og Jerlev børnehaver, og der blev arbejdet for at få sammensat nogle ens retningslinjer for begge institutioner - f.eks. har vi fælles forældrebestyrelse m.m.

Som udgangspunkt bruger vi nu navnet Ødsted-Jerlev Børnehus, når det gælder begge institutioner.

Og ellers:

  • Ødsted Børnehus, som dækker børnehave og vuggestue.
  • og Jerlev Børnehave, som dækker børnehave og minigruppe.