Info vedr. sygdomme

Herunder findes information vedr. symptomer, inkubationstid mm.

Generelle informationer vedr. sygdom

1. Smitsomme sygdomme hos børn og uge – vi følger sundhedsstyrelsens retningslinje i Ødsted Jerlev Børnehus

2. Der er ingen 24 eller 48 timers regel mere – men barnet skal være rask og ikke kræve særlig opmærksomhed (fx være hos en voksen, skal kunne deltage, spise og agerer som de plejer       mv.)

3. Opkast og diarre – barnet skal være rask og ikke kræve særlig opmærksomhed (fx være hos en voksen, skal kunne deltage, spise og agerer som de plejer mv.)

4. Et barns afføringen skal være normal – ellers må barn et ikke komme i daginstitution og vi må sende barnet hjem. Det smitter helt vildt og er af hensyn til alle i institutionen.

5. Vurderer vi at jeres barn er syg og ikke være i institutionen, ringes barnet hjem.

Typiske børnesygdomme

 • Hånd-Fod-Mund syge

  Info:

  Sygdommen er meget smitsom. Den smitter først og fremmest fra barnets afføring til hænder og derefter til andre børn, men den kan også smitte igennem luften med host og nys. Der går 3-6 dage fra barnet har været udsat for smitte, til det bliver sygt.

  Daginstitution:

  Da sygdommen er meget smitsom, og barnet smitter lang tid, før det bliver sygt, er det ikke muligt at hindre spredning i sygdommen. Typisk vil mange børn på en gang blive smittet med sygdommen. 

  Barnet holdes hjemme, indtil temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

 • LUS

  Info:

  Spredningen af hovedlus sker ved, at lusen kravler fra et hoved til et andet. Lus kan ikke flyve eller hoppe, og smitten sker kun, hvis to hoveder har kontakt med hinanden i længere tid.

  Daginstitution:

  Barnet kan modtages i institutionen når behandling er iværksat.

 • Børneorm

  Info:

  Børneorm er små trådlignende orm og er cirka en centimeter lange. Æggene er aflange men kan ikke ses med det blotte øje.
  Det er oftest børn, som har børneorm, men voksne kan også sagtens få det.

  Børneorm smitter fra menneske til menneske. Smitten sker især gennem hænder, legetøj, toiletbræt osv. Børn i daginstitutioner smitter let hinanden, og hvis et medlem i familien får børneorm, spreder det sig hyppigt til de øvrige familiemedlemmer.

  Daginstitution:

  Behandlingen består oftest i en ormekur (mebendazol) af alle i husstanden. Mebendazol fås på apoteket - på recept. Børn må gerne komme i daginstitutionen, selvom de har børneorm, men personalet skal vide besked, så man kan undgå smitte til de andre børn. Barnet skal helst være sat i behandling, inden det kommer i daginstitution.

 • Børnesår

  Info:

  Børnesår er ret almindelig og er ikke farlig, men er meget smitsom.
  Børnesår kan starte sund hud men som regel, er det en lille rift eller et kløende eksem, der er starten på udvikling af børnesår. Den lille røde, kløende plet udvikler sig hurtigt til en lille blære med gulligt pusindhold. Som regel begynder børnesår i ansigtet omkring næseborene og på bagsiden af ørerne.

  Daginstitution:

  Børn må først komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af, og barnet dermed er smittefri.

 • Øjenbetændelse

  Info:

  Den hyppigste form for øjenbetændelse ses som led i en forkølelse med gule klatter i begge øjne, mens det hvide i øjnene ikke er rødt. Denne skal ikke behandles med øjendråber. En anden slags øjenbetændelse, der skyldes bakterier, viser sig typisk ved, at det hvide i det ene øje bliver rødt, og der ses klistret og gult, tykt pus i øjenkrogen. En sådan øjenbetændelse skal behandles med øjendråber, og barnet kan først sendes i daginstitution efter, at behandling med øjendråber er startet. Øjenbetændelse er stærkt smitsom.

  Daginstitution:

  Et barn med udtalt øjenbetændelse, det vil sige kraftig pusflåd, tydelig lysskyhed, og hvor det hvide i selve øjet er rødt, holdes hjemme, indtil barnet er undersøgt af lægen og evt. behandlet med øjendråber.

 • Skoldkopper

  Info:

  Skoldkopper er meget smitsom. Sygdommen smitter dels ved berøring og dels gennem luften.

  Der går 2 uger fra barnet har været udsat for smitte, til det bliver sygt. Et barn med skoldkopper smitter andre børn flere dage før det selv bliver sygt og lige indtil den sidste blære er tørret helt ind.

  Daginstitution:

  Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er blevet normal og den sidste skoldkop er tørret ind.

 • Fnat

  Info:

  Fnat overføres ved længerevarende tæt hudkontakt mellem folk, der bor og sover sammen eller er nære venner. Da børn og unge ofte er meget i berøring med andre, kan der også i sjældne tilfælde ske smitte i skoler og i institutioner. Kort efter man er blevet smittet kan man selv smitte andre, man forbliver smitsom indtil 8.12 timer efter behandling er iværksat.

  Daginstitution:
  Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen. Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børn og ansatte i 3-6 uger efter sidste tilfælde er konstateret og sat i behandling.

  Den smittede kan komme i institution8-12 timer efter iværksat behandling, men kløe kan godt fortætte i op til 6 uger efter.

 • Kighoste

  Info:

  Man kan vaccineres mod kighoste. Det er primært børn under 2 år, som er i risikogruppen.

  Kighoste smitter ved dråber (hoste, nys, snot) og ved kontaktsmitte (ting børn og voksne rører ved og får i munden). Ved mistanke konstateres kighoste ved podning – det tager ca. 1 uge før podesvaret foreligger.

  Daginstitution:

  Hvis et barn får konstateret kighoste, skal barnet i behandling og blive hjemme, indtil de ikke smitter mere (efter ca. 5 dages behandling). Der findes dog en gren af kighoste (parapertusssis), som ligner kighoste, men er mildere og smitter ikke så meget. Denne form er ikke behandlingskrævende, og børnene må komme i institution, når de er raske nok til at følge hverdagen.

 • Tredagsfeber

  Info:

  Sygdommen er meget smitsom og smitter gennem luften.
  Der går 5-15 dage fra barnet har været udsat for smitte, til det får feber.

  Daginstitution:

  Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

 • Lussingesyge

  Info:

  Sygdommen spredes gennem luften - fortrinsvis ved spyt og hoste. Der går 1-3 uger fra barnet har været udsat for smitte, til det bliver sygt. Da børnene oftest smitter hinanden, inden de bliver syge, er det meget svært at undgå sygdommen.

  Daginstitution:

  Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

 • RS Virus

  Symptomer:

  Oftest forløber infektionen som en forkølelse, men specielt hos børn under 6 måneder ses ofte nedre luftvejsinfektion, som fører til vejrtrækningsproblemer
  Børn, der er født for tidligt eller har hjertelidelse eller anden kronisk sygdom, er i særlig risiko for et svært forløb af RS-virusinfektion

  Behandling:

  De fleste børn behøver hverken behandling eller indlæggelse og får det bedre indenfor 3 - 5 dage
  Hvis barnet har brug for indlæggelse pga. vejrtrækningsproblemer, kan man behandle med ilttilskud, væske og ernæring gennem sonde

 • Opkast og diarré

  Symptomer:

  De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diaré, mavesmerter og evt. feber.
  Mavesmerterne er ofte turevise. Symptomerne kan variere afhængigt af årsagen. Det er ofte umuligt
  at afgøre årsagen alene på baggrund af symptomerne. Inkubationstiden er normalt et par dage.

  Smitte overføres med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer. 
  Den væsentligste smitteoverførsel i institutioner sker fra personer, der i inkubationsperioden,
  aktuelt er syge, eller er kommet for hurtigt tilbage igen i institution.

  Behandling:

  Det er vigtigt, at barnet drikker rigeligt for at undgå væsketab, som er særlig udtalt, hvis der også
  er opkastning eller feber. 

  Daginstitution:

  Barnet må komme i daginstitution, når det er rask og afføringen er normal - dog anbefales 2 dage hjemme efter at diaré og opkast er ophørt.