Vuggestuen i Ødsted

For de mindste børn

Vuggestuen - som også kaldes Skyer, Stjerner og Regnbuer - er en lille tryg enhed i børnehuset, med plads til 27 børn. Det giver mulighed for at skabe en tryg, genkendelig hverdag for børnene, samt et tæt kendskab til det enkelte barn, og til Jer som forældre. Vuggestuen og børnehaven åbner sammen om morgenen, hvorved børn, forældre og personale fra vuggestue og børnehave får kendskab til hinanden.

Vi vægter børnenes tryghed og ro, da det giver plads til leg og læring og vi har fokus på børnenes sproglige udvikling og de sociale spilleregler. Vi forsøger at holde os i mindre grupper, fordi både børn og voksne får mere kendskab til hinanden, og fordi det giver børnene mulighed for at fordybe sig i lege og lærer af hinanden. Vi prioritere så vidt muligt, at komme ud hver dag.
Vi går ture ud af huset i mindre grupper og synger og rimer sammen med børnene. Der planlægges aktiviteter, der tilgodeser børnenes behov, alder og udvikling.

Børnenes sovevaner prøver vi at følge, så der er plads til både de helt små som skal have en ekstra lur gennem dagen, men også at vi kan få børnene til at sove i samme tidsrum omkring middagstid. Dvs. en god rytme. Dette og meget mere aftaler I med barnets kontaktpædagog. Vi vægter den daglige forældrekontakt og holder samtaler efter behov, men I kan naturligvis også bede om en samtale.

Vi åbner hver morgen sammen med børnehaven og går i vuggestuen, når der er mødt ca. 5 vuggestue børn ind. Netop fordi vuggestuen er en del af Ødsted børnehave, har vi også den mulighed at gå med i hallen med de største børn. Ellers kan vi bruge vores motorik rum, når børnehaven er ude af huset.

Der tages forbehold for ændringer i hverdagen, idet vi altid vil tilgodese det enkelte barns trivsel.
Hele omdrejningspunktet for samarbejdet med jer, er jeres barn. Vi vægter åbenhed i samarbejdet, og ønsker at skabe en god stemning med plads til alle.